Zpět na přehled kroužků

Fotografický kroužek

Kroužek je určen pro: 3. - 9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 2

Popis kroužku

- jak začít fotografovat

- základy výtvarné fotografie

- výtvarná a technická úprava fotografií v programu Zoner

- využití fotografie v grafických pracích 

- archivace fotografií

vedoucí: Ing. Luděk Cidlina

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč 500 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pondělí 7. 10. 2019 od 14,30 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.