Zpět na přehled kroužků

Kytara - začátečníci II

Kroužek je určen pro: 4. - 9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- v tomto kroužku se během roku seznámíte se všemi druhy rekordů a rytmu

- výběr písní dle Vaší úrovně, ale i žánrové preference

- podmínkou je vlastní kytara

vedoucí: Jana Škorpíková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč 500 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 2. 10. 2019 od 15 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.