Zpět na přehled kroužků

Přírodovědný kroužek

Kroužek je určen pro: 3. - 9. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- pro ty, které baví příroda a vše kolem ní

- budeme se učit poznávat organismy, rostliny, zvířata a spoustu dalších úžasných věcí

- vycházky do přírody

vedoucí: Mgr. Diana Mücksteinová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 400 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 3. 10. 2018 od 14,30 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.