Zpět na přehled kroužků

Běžecký kroužek

Kroužek je určen pro: 1. a 2. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

- tento kroužek je zaměřen na přípravu na přespolní běhy

- v rámci kroužku nejrůznější hry a další sporty

- účast na dostupných závodech

vedoucí: Josef Svoboda

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 100 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pondělí 2. 9. 2019 od 15,30 hod na Ratajích.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.