Zpět na přehled kroužků

Sportovní příprava

Kroužek je určen pro: 1. - 9. tř. ZŠ
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

- fyzická příprava zaměřená na všeobecný rozvoj dětí

- nejrůznější aktivity a hry

vedoucí: Josef Svoboda

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 100 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 4. 9. 2019 od 15,30 hod na Ratajích.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.