Zpět na přehled kroužků

Pletení z pedigu

Kroužek je určen pro: 4. - 9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 2

Popis kroužku

- tento kroužek rozvíjí mauální zručnost a vlastní tvořivost

- budeme plést košíky, ošatky, klobouky či jiné dekorace

vedoucí: Věra Pevná

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 800 Kč 800 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pondělí 7. 10. 2019 od 14,30 hod v MFC.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.