Zpět na přehled kroužků

Keramika I

Kroužek je určen pro: 1. - 5. tř. ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- naučíme vás zpracovat keramickou hlínu, ze které budeme vytvářet různé výrobky

- rozvoj kreativity a zručnosti

vedoucí: Lucie Severýnová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 800 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 14 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.