Zpět na přehled kroužků

Kreativní tvoření

Kroužek je určen pro: 4. - 9. tř. ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

- výroba dekorací, šperků a ozdob z různých materiálů

- rozvoj tvořivosti, představivosti a výtvarného cítění

vedoucí: Jana Škorpíková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč 500 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pátek 4. 10. 2019 od 14,15 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.