Zpět na přehled kroužků

Gymnastika I

Kroužek je určen pro: 1. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- základní gymnastické dovednosti

- hry a soutěže 

- jednoduché sestavy a cviky na nářadí

vedoucí: Kateřina Kavalírová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení 3. 10. 2019 od 15 hod v tělocvičně ZŠ Resslova (boční vchod).

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.