Zpět na přehled kroužků

Aby záda nebolela!

Kroužek je určen pro: 6. - 9. tř. ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- uvolňovací cviky a posilovací cviky, jak správně držet svá záda a tělo

- cvičení na podložkách a míčích

vedoucí: Michaela Šustáková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč 500 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 2. 10. 2019 od 17,30 v MFC.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.