Zpět na přehled kroužků

Míčové hry

Kroužek je určen pro: 1. - 5. tř. ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- základy míčovýc her (vybíjená, přehazovaná,..)

- volejbalová přípravka pro hlinecký oddíl

vedoucí: Dagmar Kučerová, Richard Pavlík

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v úterý 1. 10. 2019 od 15 hod v ZŠ Resslova (boční vchod).

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.