Zpět na přehled kroužků

Hravá angličtina II

Kroužek je určen pro: 3. - 5. tř. ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- jedná se o klub, který je podporován Evropskou Unií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

- kroužek je určen všem, kteří se chtějí zábavnou formou naučit základům angličtiny

- zdokonalení slovní zásoby a gramatika

vedoucí: Kristýna Wilderová, Ema Lezskowová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 400 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v úterý 1. 10. 2019 v DDM od 15,30 do 16,30 hod.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.