Zpět na přehled kroužků

Knihomolové

Kroužek je určen pro: 1. a 2. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

- klubík pro děti, které se rády toulají v knižním světě

- podpora a rozvoj čtenářské dovednosti, fantazie, slovní zásoby, kominikace,...

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 200 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 30. října v městské knihovně Hlinsko - dětské oddělení od 15,30 do 17,00 hodin.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.