Zpět na přehled kroužků

Dětský folklorní soubor Vysočánek - 1. skupina (MŠ)

Kroužek je určen pro: Děti ve věku od 4 do 15 let
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- rozvíjení pěvěckých i recitačních schopností a hudebně pohybových a tanečních dovedností

- prohloubení rytmického a hudebního cítění

- vystoupení v krojích pro rodiče a veřejnost

- zápis nových členů: ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 16:00 do 16:30 v MFC a každý další čtvrtek v průběhu září!

 

vedoucí: Erika Dospělová, Iva Jaklová, Jana Kynclová

pravidelná činnost (čtrvtek):

I. skupina (MŠ)  - 15:30 - 16:30 v MFC

II. skupina (MŠ) - 16:30 - 17:30 v MFC

III. skupina (ZŠ) - 16:30 - 18:00 v MFC

 

 

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
800 Kč --- --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2017/2018 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.