Zpět na přehled kroužků

Dramatický

Kroužek je určen pro: 4. - 9. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- pro děti, které chtějí hrát divadlo

- cvičení správné intonace, artikulace a výrazového projevu

- hry na improvizaci, rozvíjení fantazie, představivosti

- vytváření kulis, rekvizit, kostýmů

- vystoupení pro rodiče a veřejnost

 

vedoucí: Erika Dospělová

zahájení v úterý 3. 10. 2017 od 16:00 do 17:00 v MFC 

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 400 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2017/2018 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.