Zpět na přehled kroužků

Šachy

Kroužek je určen pro: 1.-9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 2.5

Popis kroužku

- rozdělení podle věku a stupně znalostí

- základy šachové hry

- účast na šachových turnajích a v soutěžích krajského přeboru

vedoucí: Jana a Antonín Indrovi

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
800 Kč 800 Kč 800 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
ST 15:30 - 18:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 7. 9. 2022 v DDM od 15:30 do 18:00 hod.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.