Zpět na přehled kroužků

Florbal

Kroužek je určen pro: 5.-9. třída + SŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- kroužek nejen pro kluky

- základy florbalu, přihrávky, střelba na brankaře, hra

- technika práce s míčkem 

- vedoucí: Kateřina Kavalírová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč 600 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
PO 16:00 - 17:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pondělí 26. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 hod. v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod).

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.