Zpět na přehled kroužků

Sportovní hry

Kroužek je určen pro: 1.-5. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- kroužek pro všechny děti, které mají rády pohyb

- nejrůznější sportovní hry a soutěže v tělocvičně

vedoucí: Kateřina Kavalírová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
PO 15:00 - 16:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v  pondělí 26. 9. 2022 od 15:00 do 16:00 hod. v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod).

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.