Zpět na přehled kroužků

Gymnastika I

Kroužek je určen pro: 1.-4. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- základní gymnastické dovednosti

- jednoduché sestavy, cviky na nářadí (lavičky, kruhy, hrazda, kladina a další)

- nově cvičení na Airtracku

vedoucí: Kateřina Kavalírová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
ČT 15:00 - 16:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve čtvrtek 22. 9. 2022 od 15:00 do 16:00 hod. Sportovní hala ZŠ Resslova.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.