Zpět na přehled kroužků

Mažoretky I (kadetky)

Kroužek je určen pro: 1.-3. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- nácvik sestav, práce s hůlkou a pompony

- účast na různých vystoupeních

- rozdělení do kategorií dle ročníků (kadetky, juniorky, seniorky)

- kroužek se koná v MFC Hlinsko (Zrcadlový sál)

- vedoucí: Marie Čiháková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
ST 14:30 - 15:30

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 21. 9. 2022 v MFC od 14:30 do 15:30 hod. v MFC Hlinsko (Zrcadlový sál).

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.