Zpět na přehled kroužků

Běžecké lyžování

Kroužek je určen pro: 1.-9. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- specializovaná příprava na běh na lyžích klasickou a volnou technikou, imitace

- technika běhu na lyžích a práce s hůlkami

- sportovní příprava a běh

vedoucí: Josef Svoboda

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 400 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pátek 9. 9. 2022 od 15:30 do 17:00 hod. na Ratajích (srub KKL Hlinsko).

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.