Zpět na přehled kroužků

Vysočánek I

Kroužek je určen pro: 4-15 let
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- nácvik rozvíjení pěveckých a recitačních, hudebně pohybových a tanečních dovedností

- probloubené rytmické a hudebného cítění

- vystoupení pro rodiče i veřejnost

vedoucí: Erika Dospělová, Iva Jaklová, Jana Kynclová, Marie Pavlíčková

 

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
800 Kč 800 Kč 800 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zápis nových členů:

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 16:00 hod. v MFC a každý další čtvrtek v průběhu září.

Pravidelná činnost bude probíhat každý čtvrtek od 6. 10. 2022 a časy jednotlivých skupin budou upřesněny.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.