Zpět na přehled kroužků

Netradiční výtvarné techniky II

Kroužek je určen pro: 1.-9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- ubrousková technika, malování na hedvábí ana sklo, batika, encaustic, práce se sádrou, keramikamozaika, ...

vedoucí: Mirka Pšornová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 700 Kč 700 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 219. 2022 od 15:00 do 16:00 hod. v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.