Zpět na přehled kroužků

Dramatický kroužek

Kroužek je určen pro: 2.-9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- pro děti, které chtějí hrát divadlo

- vytváření kulis, rekvizit, kostýmů

- cvičení správné intonace, artikulace, výrazného projevu

- hry na improvizaci, rozvíjení fantazie,  představivosti

- vystoupení pro rodiče a veřejnost

vedoucí: Iva Jaklová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč 500 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
PO 16:00 - 17:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pondělí 26. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 hod. v DDM.

 

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.