Zpět na přehled kroužků

Hravá angličtina

Kroužek je určen pro: 2.-3. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- základy angličtiny zábavnou formou

- hry, písničky, doplňovačky, soutěže

- výuka bude probíhat od 14:00 do 14:45 hod.

vedoucí: Kateřina Kavalírová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
ÚT 14:00 - 15:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v úterý 27. 9. 202od 14:00 do 14:45 hod. v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.