Zpět na přehled kroužků

Angličtina pro ZŠ I

Kroužek je určen pro: 4.-5. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- tento kroužek je určen všem, kteří si chtějí zdokonalit v anglickém jazyce

- prohlubování slovní zásoby a gramatiky

- poslechy a konverzace

vedoucí: Kateřina Kavalírová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
ÚT 15:00 - 16:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v úterý 27. 9. 2022 od 15:00 do 16:00 hod. v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.