Zpět na přehled kroužků

Keramika II

Kroužek je určen pro: 1.-9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- naučíme vás zpracovávat keramickou hlínu a budeme vytvářet různé výrobky (kachle, nádoby, svícny, vázy, figurky a další)

- rozvoj zručnosti a vlastní fantazie

vedoucí: Lucie Severýnová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 1400 Kč 1400 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve čtvrtek 229. 2022 od 15:15 do 16:15 hod. v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.