Zpět na přehled kroužků

Fotografický kroužek

Kroužek je určen pro: 3.-9.třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

- jak začít fotografovat

- základy výtvarné fotografie

- výtvarná a technická úprava fotografií v programu Zoner

- využití fotografie v grafických pracích

- archivace fotografií

vedoucí: Ing. Luděk Cidlina

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč 600 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
PO 14:30 - 16:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pondělí 26. 9. 202od 14:30 do 16:00 hod. v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.