Zpět na přehled kroužků

Šipkový kroužek

Kroužek je určen pro: 1.-9. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- tréninkový kroužek v elektronických šipkách

- základní hry a soutěže, prohlubování dovedností i znalostí šipkového sportu

- v případě zájmu možná účast na regionálních soutěžích mládeže

vedoucí: Tomáš Felkl

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
PÁ 14:00 - 15:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pátek 23. 9. 202od 14:00 do 15:00 hod. v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.