Zpět na přehled kroužků

Airsoft

Kroužek je určen pro: od 10 let
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- moderní druh vojenského sportu

- cvičení v přírodě, zdravověda, základy přežití, víkendové akce

vedoucí: Petr Jelínek, Matěj Černý

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč 600 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Informační schůzka v neděli 25. 9. 2022 od 10:00 hod v DDM.

(pravidelná činnost bude probíhat o víkendech dle domluvy)

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.