Zpět na přehled kroužků

Robotika I

Kroužek je určen pro: 2.-5. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- kroužek pro všechny milovníky lega

- vytvoříte si vlastní tvory, vozidla, stroje a spoustu dalších vynálezů

- rozvoj fantazie, základy programování a samozřejmě robotiky

vedoucí: Kateřina Kavalírová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pátek 23. 9. 2022 od 13:30 do 14:30 hod. v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.