Zpět na přehled kroužků

Přírodovědný a teraristický kroužek

Kroužek je určen pro: 3.-9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

- klub pro zájemce o přírodu

- péče o terarijní zvířata v klubovně

- návštěvy zverimexu

- vycházky a výlety do přírody

- práce s přírodovědnými knížkami, prezentace, mikroskopování, hry

vedoucí: Mgr. Diana Mücksteinová, Tomáš Vodička

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč 600 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
ST 14:30 - 16:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 21. 9. 2022 od 14:30 do 16:00 hod. v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.