Zpět na přehled kroužků

Rybářský kroužek

Kroužek je určen pro: 1.-9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

- jak začít rybařit, chytání, poznávání a zacházení s rybami

- kroužek zaměřen na přípravu dětí pro získání rybářského lístku

- holky i kluci si vytvoří vztah k přírodě a ekologii

- první roční povolenka ZDARMA

vedoucí: Jiří Šulc, Petr Slonský

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč 500 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve čtvrtek 22. 9. 202od 15:30 do 17:00 v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.