Zpět na přehled kroužků

Hra na kytaru III (mírně pokročilí)

Kroužek je určen pro: 4.-9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

v tomto kroužku se během roku seznámíte se všemi druhy akordů a rytmu, které se v kytarové praxi běžně používají

- výběr písní dle vaší úrovně, ale i žánrové preference

- podmínkou je vlastní kytara

vedoucí: Jana Škorpíková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč 600 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 21. 9. 2022 od 13:50 do 14:50 hod. v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2022/2023 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.