Zpět na přehled kroužků

Sportovní hry

Kroužek je určen pro: 1. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- základy kolektivných míčových her (basketbal, florbal, vybíjená, přehazovaná, házená, atd.)

- atletické dovednosti, lehké posilování, gymnastika, šplh, žebřiny,...

- hry a soutěže

 

vedoucí: Kateřina Kavalírová

zahájení v pondělí 2. 10. 2017 od 15:00 do 16:00 v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod)

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 400 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2017/2018 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.