Zpět na přehled kroužků

Cvičení pro radost I

Kroužek je určen pro: 1. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- cvičení pro všechny děti, které se chtějí pohybovat a přitom nejezdit na soutěže

- hry a soutěže 

vedoucí: Lucie Dvořáková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v úterý 2. 10. 2018 od 16,15 hod v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod).

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.