Zpět na přehled kroužků

Sportovní příprava

Kroužek je určen pro: 1. a 2. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

- fyzická příprava zaměřená na všeobecný rozvoj dětí

- nejrůznější aktivity a hry

vedoucí: Josef Svoboda

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 100 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení 5. 9. 2018 od 16:00 na Ratajích.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.