Zpět na přehled kroužků

Street dance

Kroužek je určen pro: 1. a 2. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- základy moderního výrazového tance

- vystoupení pro veřejnost v rámci regionu

vedoucí: Nikola Kadlecová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení 5. 10. 2018 od 16,30 hod v MFC.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.