Zpět na přehled kroužků

Cyklistika

Kroužek je určen pro: 5. - 9. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- kroužek pro sportovce

- technika jízdy na silnici i v terénu

- za nepříznivého počasí tréninky v tělocvičně

- účast na závodech

vedoucí: Petr Svoboda

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 300 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení 4. 10. 2018 od 17 hod na Ratajích (cyklistické kolo s sebou).

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.