Zpět na přehled kroužků

Mažoretky - Jiskřičky

Kroužek je určen pro: 1. a 2. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- kroužek pro pohybově nadané dívky

- nácvik sestavy

- práce s hůlkou a pompony

- účast na různých vystoupeních

vedoucí: Marie Čiháková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení 1. 10. 2018 od 14,30 v MFC.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.