Zpět na přehled kroužků

Plavání II

Kroužek je určen pro: 1. a 2. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- kroužek pouze pro plavce

- základy jednotlivých plaveckých stylů a jejich zdokonalování

vedoucí: Vojtěch Seifert

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 800 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v pátek 5. 10. 2018 od 15 hod v plaveckém bazénu Hlinsko.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.