Zpět na přehled kroužků

Netradičně výtvarné techniky I

Kroužek je určen pro: 1. a 2. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- ubrousková technika, malování na sklo a na hedvábí, batika, encaustic, práce se sádrou, keramika, drátkování, mozaika,...

- nejrůznější tvoření v kolektivu kamarádů

vedoucí: Mirka Pšornová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 3. 10. 2018 od 14 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.