Zpět na přehled kroužků

Dramatický kroužek

Kroužek je určen pro: 4. - 9. třída ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- kroužek pro děti, které chtějí hrát divadlo

- vytváření kulis, rekvizit, kostýmů

- cvičení správné artikulace, intonace, a výrazového projevu

- hry na improvizaci, rozvíjení fantazie a představivosti

vedouci: Erika Dospělová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v úterý 2. 10. 2018 od 16 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.