Zpět na přehled kroužků

Angličtina I

Kroužek je určen pro: 1. tř. ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- kroužek pro děti, které se chtějí naučit základům angličtiny zábavnou formou

- hry, soutěže a kreslení

vedoucí: Veronika Zahálková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 400 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 3. 10. 2018 od 14 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.