Zpět na přehled kroužků

Angličtina III

Kroužek je určen pro: 4. - 5. tř. ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- rozvíjení slovní zásoby

- tvoření větných spojení a jednoduchých vět

- vše formou zábavy

vedoucí: Veronika Zahálková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 400 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 3. 10. 2018 od 16 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.