Zpět na přehled kroužků

Keramika II

Kroužek je určen pro: 2. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

- naučíme vás zpracovávat keramickou hlínu, ze které budeme vytvářet nejrůznější výrobky

- rozvoj tvořivosti a kreativity

- práce na hrnčířském kruhu

vedoucí: Lucie Severýnová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 800 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve čtvrtek 4. 10. 2018 od 15 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.