Zpět na přehled kroužků

Aquabely

Kroužek je určen pro: 1. a 2. stupeň ZŠ
Počet hodin týdně: 2

Popis kroužku

- kroužek pro děvčata

- základy synchronizovaného plavání, gymnastiky, tance a akrobacie ve vodě

- plavání s ploutvemi a monoploutví

- nácvik choreografie a závěrečné vystoupení pro rodiče

vedoucí: Marie Čiháková

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 800 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 3. 10. 2018 od 14 hod v plaveckém bazénu Hlinsko.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.