Zpět na přehled kroužků

Fyzikálně-chemický kroužek

Kroužek je určen pro: 3. -7. tř. ZŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- malé nahlédnutí do přírodních předmětů formou zábavy, her a pokusů

- chemické pokusy na efekt

- fyzikální pokusy - zapojování el. obvodů, fungování statické elektřiny, měření zvuku a spoustu dalšího

vedoucí: Mgr. Hana Rybenská

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v úterý 2. 10. 2018 od 15 hod na ZŠ Ležáků.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2018/2019 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.