Zpět na přehled kroužků

Netradičně výtvarné techniky II

Kroužek je určen pro: 1. - 9. tř. ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- ubrousková technika, malování na sklo a na hedvábí, batika, encaustic, práce se sádrou, keramika, drátkování, mozaika,...

- nejrůznější tvoření v kolektivu kamarádů

vedoucí: Mirka Pšornová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč 600 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
Bude upřesněno

Termín zahajovací schůzky

Zahájení ve středu 2. 10. 2019  od 15,30 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Zápis do kroužků pro školní rok 2019/2020 byl ukončen. Po vypsání kroužků na následující školní rok budete mít opět možnost přihlášku podat.