Zpět na přehled kroužků

Dramatický kroužek

Kroužek je určen pro: 2. - 9. třída ZŠ + SŠ
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

- kroužek pro děti, které chtějí hrát divadlo

- vytváření kulis, rekvizit, kostýmů

- cvičení správné artikulace, intonace a výrazového projevu

- hry na improvizaci, rozvíjení fantazie a představivosti

vedouci: Ema Leszkowová

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč 500 Kč --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
ÚT 17:00 - 18:00

Termín zahajovací schůzky

Zahájení v úterý 5. 10. 2021 od 17 hod v DDM.

Přihláška do kroužku

Pro přihlášení účastníka do kroužku se nejprve přihlašte. Pokud nemáte uživatelký účet, můžete se registrovat zde.